Wszystko o Programie „Mój Prąd 4.0” – bądź na bieżąco

mój prąd 4.0

15 grudnia 2022 weszły w życie nowe zasady dotyczące programu Mój Prąd 4.0. Zmiany dotyczą przede wszystkim poziomu dofinansowania. Beneficjentami programu mogą zostać prosumenci rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing oraz prosumenci, którzy rozliczają się na zasadach net-meteringu, a nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system net-billing. Jakie są główne założenia Programu „Mój Prąd 4.0”? Na co można uzyskać dofinansowanie i w jakich kwotach?  […]