Niniejszy formularz reklamacyjny umożliwia złożenie i rozpatrywanie reklamacji w formie elektronicznej. Jeśli chcesz skorzystać z tej formy rozpatrywania zgłoszenia, wypełnij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą.

Zasady składania i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych klientów Arago sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy

1. Klientowi w ramach zawartej umowy przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2. Arago zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.

3. Zgłoszenie reklamacyjne można złożyć:

 •  za pomocą Formularza Reklamacyjnego (znajduje się poniżej)
 •  za pomocą operatora pocztowego, wysyłając zgłoszenie na adres: ul. Podgórna 82a, 87-300 Brodnica;
 • drogą mailową na bok@arago.green;
 • telefonicznie pod nr 600 991 359;
 • osobiście w siedzibie Wykonawcy (87-300 Brodnica, ul. Podgórna 82a), poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza reklamacyjnego.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane klienta: imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres miejsca montażu i powód zgłoszenia wraz z opisem, adres e-mail.

5. Arago udzieli odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail. Jeżeli Arago nie udzieli odpowiedzi klientowi w we wskazanym terminie, uznaje się, że Arago uznała reklamację.

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia odwołania w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi na reklamację. Odwołanie powinno być przesłane:
 • za pomocą operatora pocztowego, wysyłając zgłoszenie na adres: ul. Podgórna 82a, 87-300 Brodnica;
 • drogą mailową na bok@arago.green;
 • Osobiście w siedzibie Wykonawcy (87-300 Brodnica, ul. Podgórna 82a).
 1. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez:
 • wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego;
 • wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej;
 • pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Szczegółowe zasady dotyczące reklamacji oraz przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie Zasady składania i rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych klientów Arago sp. z o.o. z siedzibą w Brodnicy.

Zachęcamy do skorzystania z naszego formularza elektronicznego lub pobrania jego wzoru do wypełnienia.

Imię i Nazwisko*
Osoba fizyczna czy prawna*
NIP
Miejsce montażu*
Numer telefonu
Adres e-mail
Numer identyfikacyjny (ARG)
Dotyczy:*
Treść zgłoszenia*
Załącznik
Maximum file size: 512 MB

Zamów KONTAKT!

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Oddzwonimy z najlepszą dla Ciebie ofertą!