CENY PRĄDU – JAK UNIEZALEŻNIĆ SIĘ OD ICH WZROSTU?

Już w 2020 i 2021 ceny energii znacznie wzrosły, a rok 2022 przyniósł jeszcze większe podwyżki. Rachunek za prąd wzrósł średnio o 24% w stosunku do 2021 roku – to jeszcze nie koniec. Z czego wynikają tak dotkliwe wzrosty? Według oficjalnych informacji podawanych przez URE: „Kontrakty zawierane na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) pokazują, że w ostatnim roku cena energii – zarówno z dostawą na rok 2022, jak i na kolejne lata – gwałtownie rośnie. […] Jeszcze w listopadzie 2020 r. cena energii w kontraktach terminowych oscylowała na poziomie 242 zł/MWh, by w listopadzie br [2021]. osiągnąć poziom 470 zł/MWh. Ceny te obecnie nadal rosną”.

Do głównych powodów wzrostów możemy zaliczyć:

a) Koszt zakupu uprawień do emisji CO2

Jest to potężne obciążenie dla sektora Polskiej energetyki, ponieważ większość produkcji pochodzi z nieodnawialnych źródeł – węgla brunatnego i kamiennego. W lutym bieżącego roku cena emisji CO2 osiągnęła rekordową wartość prawie 100 euro za tonę, dwa lata temu oscylowała w granicy 20 euro.

b) Wzrost cen węgla

c) Wzrost cen gazu ziemnego na rynku światowym

Na rynku Europejskim wahania cen osiągają podobna skalę do tych, które obserwujemy w Polsce, decydują o tym bardzo zbliżone czynniki.

W jaki sposób uniknąć wzrostów?

Doskonałą metodą uniezależnienia energetycznego Twojego gospodarstwa domowego lub firmy jest inwestycja we własną instalację PV – najlepiej w połączeniu z magazynem energii i pompą ciepła! Rosnąca świadomość dotycząca zmian klimatycznych i potrzeby korzystania z OZE napawa optymizmem. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Spraw Publicznych, aż 53,6% Polaków popiera odejście od węgla, a tylko 30% jest przeciwne wprowadzeniu energetyki nisko/zeroemisyjnej. Nie powinien więc dziwić fakt, że rośnie popularność rozwiązań OZE.

Dzięki własnej instalacji PV ograniczysz miesięczne rachunki za prąd oraz w bardzo znaczący sposób wesprzesz środowisko i podniesiesz wartość nieruchomości.

Zabezpiecz się na przyszłość! Zainwestuj we własną elektrownię słoneczną!

Artykuły:

Scroll to Top