Szukasz środków
na dofinansowanie
inwestycji?

Sprawdź z jakich dotacji możesz skorzystać

Zapoznaj się z różnorodnymi programami wsparcia oferowanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), które mają na celu poprawę standardów powietrza w Polsce przez redukcję emisji gazów cieplarnianych. Sprawdź dostępne dotacje oraz potencjalne korzyści płynące z uczestnictwa w poszczególnych programach dotacyjnych w całym kraju.

Mój Prąd

Program „Mój Prąd” mocno wspierał zakup dodatkowych komponentów, które podnoszą autokonsumpcję wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej energii.
Aktualnie czekamy na nową edycję programu.

Czyste Powietrze

Program „Czyste Powietrze” priorytetowo finansuje projekty związane z wymianą systemów ogrzewania oraz termomodernizacją domów. Dotacja może wynosić do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Osoby realizujące takie przedsięwzięcia, mają również możliwość ubiegania się w ramach dotacji o wsparcie na instalacje fotowoltaiczne.

Moje Ciepło

Posiadasz nowy dom, który spełnia podwyższone standardy energetyczne? Wybierz innowacyjne ogrzewanie przy użyciu pompy ciepła i skorzystaj
z dofinansowania dostępnego w ramach programu „Moje Ciepło”.
Dofinansowanie do pompy ciepła typu powietrze-woda wynosi nawet do 7000 zł.

Ulga Termomodernizacyjna

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu?
W ramach ulgi termomodernizacyjnej odliczysz
od dochodu nawet 53 000 zł.

Grant OZE z BGK

O grant OZE możesz się ubiegać, jeśli jesteś inwestorem i właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego. Status prawny nie ma znaczenia, wyłączone pozostają jednostki budżetowe i samorządowe zakładów budżetowych.
Grant OZE przysługuje Ci jako inwestorowi na zakup, montaż, budowę lub modernizację instalacji odnawialnego źródła energii wynosi 50% kosztów netto inwestycji

ARiMR – dotacje dla rolników

W ramach dotacji dla gospodarstw rolnych możesz uzyskać wsparcie na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii oraz inteligentnym systemem zarządzania energią, a także na pompę ciepła. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł do 65% kosztów kwalifikowanych.

Skorzystaj z
dotacji na

Fotowoltaika

Pompy Ciepła

Magazyny Energii

Scroll to Top