Zmiany w Programie Czyste Powietrze

„Czyste Powietrze” to program dedykowany właścicielom domów jednorodzinnych, którzy spełniają określone kryteria dochodowe. Beneficjenci Programu mogą wymienić stare i nieefektywne źródło ciepła na paliwo stałe i zastąpić je nowoczesnym oraz ekologicznym rozwiązaniem, np. pompą ciepła. Dofinansowanie obejmuje również przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych, np. wymianę okien, drzwi, ocieplenia domu itp. Powyższe działania w efekcie prowadzą do zmniejszenia rachunków za energię elektryczną.

Jaki jest cel Programu?

Celem programu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz wzrost efektywności energetycznej budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej.

Dla kogo przeznaczony jest Program?

Beneficjentami Programu mogą zostać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych lub wydzielonych z budynku jednorodzinnego i wyodrębnionych księgą wieczystą lokali mieszkalnych.

W ramach Programu wyodrębniono trzy grupy beneficjentów:

 • I grupa uprawniona do podstawowego dofinansowania
 • II grupa uprawniona do podwyższonego poziomu dofinansowania
 • III grupa uprawniona do najwyższego poziomu dofinansowania

To, do której grupy zalicza się beneficjent, zależy od wysokości jego zarobków lub jaką kwotą miesięczną dysponuje w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Nowe progi dochodowe oraz wyższe kwoty dofinansowania

Wcześniej wprowadzone zmiany uprościły proces wypełniania i składania wniosków. Między innymi zostały skrócone terminy oczekiwania na decyzję oraz obniżono próg dochodowy uprawniający do dofinansowania. Od lipca 2022 roku można liczyć także na prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji.

3 stycznia 2023 roku ruszyła nowa edycja „Czystego Powietrza”. Najnowsze zmiany obejmują wyższe progi dochodowe oraz większe kwoty dofinansowania.

Progi dochodowe uprawniające do dotacji:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania. Roczny dochód wnioskodawcy nie może przekroczyć 135 000 zł. (wcześniej było 100 000 zł)
 2. Podwyższony poziom dofinansowania. Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie przekracza:
  • w gospodarstwie wieloosobowym 1894 zł na osobę (wcześniej było 1564 zł)
  • w gospodarstwie jednoosobowym 2651 zł na osobę (wcześniej było 2189 zł)
 3. Najwyższy poziom dofinansowania. Przeciętny dochód na jedną osobę w miesiącu nie przekracza:
  • w gospodarstwie wieloosobowym 1090 zł na osobę (wcześniej było 900 zł)
  • w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł na osobę (wcześniej było 1260 zł)

Maksymalne kwoty dofinansowania

 1. W podstawowym poziomie dofinansowania – maksymalna kwota dotacji wynosi 66 000 zł (wcześniej wynosiła 30 000 zł)
 2. W podwyższonym poziomie dofinansowania – maksymalna kwota dotacji wynosi 99 000 zł (wcześniej wynosiła 37 000 zł lub 47 000 zł w przypadku prefinansowania)
 3. W najwyższym poziomie dofinansowania – maksymalna kwota dotacji wynosi 135 000 zł (wcześniej wynosiła 69 000 zł lub 79 000 zł w przypadku prefinansowania)

Na co możesz otrzymać dofinansowanie i w jakich kwotach?

Program „Czyste Powietrze” posiada szeroki zakres przedsięwzięć, na które można otrzymane środki pieniężne. W ramach Programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie m.in. na:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze/woda, powietrze/powietrze, gruntowej pompy ciepła
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła
 • zakup i montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych
 • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz bramy garażowej
 • audyt energetyczny

O podstawowy poziom dofinansowania mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód nie przekracza 135 tys. zł. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju termomodernizacji.

Z podwyższonego poziomu dofinansowania mogą skorzystać inwestorzy, których miesięczny dochód na osobę nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, albo 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. O wysokości dofinansowania decyduje rodzaj termomodernizacji.

Z najwyższego poziomu dotacji mogą skorzystać właściciele nieruchomości, których miesięczny dochód maksymalnie wynosi: w gospodarstwie wieloosobowym 1090 zł/osobę, w gospodarstwie jednoosobowym 1526 zł/osobę. Dokładna kwota dofinansowania zależy od rodzaju przedsięwzięcia.

Audyt energetyczny – dodatkowa dotacja

Nowa edycja Programu „Czyste Powietrze” zakłada również dofinansowanie audytu energetycznego, refundowanego w 100% do kwoty 1200 zł. Audyt należy wykonać, aby otrzymać dotację na kompleksową termomodernizację. Wymagane jest nie tylko wykonanie audytu, ale także realizacja wskazanych w nim założeń. Efektem wyodrębnionych działań będzie zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh(m2/rok) lub o minimum 40%. Audytu nie trzeba wykonywać, jeśli inwestycja nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji.

Do kiedy potrwa Program „Czyste Powietrze”?

Program realizowany jest od 2018 roku i potrwa do 30 września 2029 roku. Jednakże składanie wniosków o dofinansowanie będzie możliwe do 31 grudnia 2027 roku. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym.

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Wniosek powinien trafić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy wybrać województwo na terenie którego znajduje się nieruchomość. Można go złożyć drogą elektroniczną (poprzez Portal Beneficjenta), w urzędzie lub w przypadku kredytowania – za pośrednictwem banku.

Jeśli chcesz skorzystać z prefinansowania, wniosek należy złożyć za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym. W przypadku braku podpisu elektronicznego, formularz można wydrukować, podpisać ręcznie i przesłać go pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami oraz instrukcją wypełniania znajdziesz w Portalu Beneficjenta – aplikacji internetowej WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl.

Jeśli jesteś zainteresowany wymianą starego i nieefektywnego pieca na pompę ciepła i chcesz skorzystać z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze” 2023 skontaktuj się z nami. Nasz doradca udzieli wszelkich niezbędnych informacji i pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu.

Artykuły:

Scroll to Top