Audyt
energetyczny
budynku

Audyt energetyczny budynku to kluczowy krok w kierunku osiągnięcia większej efektywności energetycznej, oszczędności finansowych i redukcji wpływu na środowisko. Dzięki dokładnej analizie można zidentyfikować konkretne działania, które przyniosą wymierne korzyści zarówno dla właścicieli budynków, jak i dla ogółu społeczeństwa.

Co to jest audyt
energetyczny budynku?

Audyt energetyczny budynku to kompleksowa analiza efektywności energetycznej i zużycia energii w danym budynku lub kompleksie budynków. Celem audytu jest zrozumienie, jak energia jest zużywana w budynku oraz zidentyfikowanie obszarów, w których można wprowadzić ulepszenia w celu zmniejszenia zużycia energii i poprawy efektywności energetycznej.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt energetyczny obiektu?

Audyty energetyczne budynków pozwalają osiągnąć oszczędności finansowe oraz spełnić wymogi regulacji dotyczących efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Mogą być przeprowadzane zarówno w istniejących budynkach, jak i przed rozpoczęciem budowy nowych obiektów. To pozwoli zaplanować najbardziej efektywne rozwiązania energetyczne.

Jakie są zalety
audytu energetycznego?

Ciesz się oszczędnościami

Audyt energetyczny pozwala zidentyfikować obszary, w których można wprowadzić efektywne ulepszenia, co może prowadzić do znaczących oszczędności w kosztach energii. Działania takie jak poprawa izolacji, modernizacja systemów grzewczych, chłodzących i oświetleniowych mogą znacząco zmniejszyć rachunki za energię.

Poczuj komfort

Efektywne modernizacje mogą przyczynić się do poprawy komfortu termicznego i ogólnego środowiska wewnątrz budynku. Poprawiona izolacja i bardziej efektywne systemy grzewcze i chłodzące mogą zapewnić równomierną temperaturę oraz zmniejszyć wahania termiczne.

Miej kontrolę

Audyt energetyczny dostarcza właścicielom i zarządcy budynku dokładne informacje na temat, jak energia jest zużywana w różnych obszarach budynku. To umożliwia lepszą kontrolę nad zużyciem i identyfikację anomalii.

Bądź ekologiczny

Zmniejszenie zużycia energii w budynku przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych i innych szkodliwych substancji, co ma pozytywny wpływ na ochronę środowiska i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Działamy kompleksowo

Zbieranie danych

1.

2.

Analiza zużycia energii

Identyfikacja obszarów do poprawy

3.

4.

Propozycja działań

Oszacowanie kosztów i oszczędności

5.

6.

Przygotowanie raportu

Kontakt

do konsultanta

Skontaktuj się z naszym specjalistą
do spraw audytów energetycznych

Mamy także
dla Ciebie

Magazyny Energii

Fotowoltaika

Certyfikat Efektywności Energetycznej Budynku

Scroll to Top