Zielona energia dla gospodarstw rolnych – dofinansowanie ARiMR

Już niebawem rusza program dotacji dla gospodarstw rolnych Obszar B – inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego. Pomoc pochodzi z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Od kiedy można składać wnioski?

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała, że nabór wniosków będzie trwał od 25 stycznia 2024 r. do 23 lutego 2024 r. Wnioski będzie można składać wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Kto może ubiegać się o przyznanie dofinansowania?

Wniosek o wsparcie finansowe może złożyć rolnik, który jest osobą fizyczną, prawną lub nieposiadającą osobowości prawnej jednostką organizacyjną. Wnioskować mogą także wspólnicy spółki cywilnej, którzy prowadzą działalność rolniczą w ramach spółki cywilnej.

Warunkiem ubiegania się o pomoc jest spełnienie kryteriów zawartych w Regulaminie naboru wniosków. Dotyczy to pomocy w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. W szczególności dotyczy interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej w obszarze B wspierającym inwestycje dotyczące mikroinstalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego.

Na co przysługuje dotacja?

Wsparcie finansowe może zostać przyznane, gdy realizowana inwestycja jest powiązana z prowadzoną działalnością rolniczą w ramach gospodarstwa.

Dotacje można przeznaczyć na zakup oraz koszty montażu:

 • paneli fotowoltaicznych o mocy do 50 kW – 20% energii z instalacji może zostać wykorzystane na dom  
 • magazynów energii – konieczny zakup magazynu na minimum 50% wytwarzanej energii
 • pomp ciepła mogą być one w całości wykorzystane w domu

O jaką kwotę dofinansowania można się ubiegać?

W trakcie realizacji Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej w obszarze B, największa suma wsparcia, jaką można przyznać jednemu beneficjentowi, to 200 tysięcy złotych.

Refundacja wynosi 65% kosztów kwalifikowanych (np. przy inwestycji na 307 700 zł netto dotacja wyniesie 200 000 zł).

Beneficjentem dotacji może zostać gospodarstwo rolne dowolnej wielkości.

Kosztem kwalifikowanym mogą być wydatki, które beneficjent poniesie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy.

Kryteria kwalifikujące wniosek

Złożone wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. O kolejności przyznawania dotacji decyduje punktacja zgodnie z poniższymi warunkami:

 • 4 pkt – jeżeli w gospodarstwie rolnik prowadzi produkcję zwierzęca w przeliczeniu na duże jednostki przeliczeniowe 5 DJP (np. 5 sztuk krów mlecznych = 5 DJP)
 • 3 pkt – gospodarstwo nie korzystało w przeszłości z dotacji ARiMR na zieloną energię
 • Jeżeli sprawność urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z energii promieniowania słonecznego wynosi:
  • a) powyżej 21%, przyznaje się 3 punkty,
  • b) powyżej 18% i nie więcej niż 21%, przyznaje się 2 punkty,
  • c) nie więcej niż 18%, przyznaje się 1 punkt.
 • Jeżeli sprawność optyczna kolektorów słonecznych wynosi:
  • a) powyżej 80%, przyznaje się 3 punkty,
  • b) powyżej 70% i nie więcej niż 80%, przyznaje się 2 punkty,
  • c) nie więcej niż 70%, przyznaje się 1 punkt.
 • 1 pkt – operacja będzie realizowana na obszarach chronionych: Natura 2000, otulinach parków krajobrazowych
 • 2 pkt – gospodarstwo prowadzi produkcję ekologiczną
 • 2 pkt – wnioskodawca jest młodym rolnikiem do 41 roku życia

Aby wniosek podlegał weryfikacji należy uzyskać minimum 3 punkty.

Do złożenia wniosku będą również potrzebne:

 • Jedna faktura za energię elektryczną z 12 ostatnich miesięcy wystawioną na wnioskodawcę
 • faktura/faktury sprzedaży z gospodarstwa na minimum 5000 zł netto z ostatnich 12 miesięcy
 • oferty handlowe ze specyfikacją i ceną na planowane do zakupu panele fotowoltaiczne, magazyny energii i pompy ciepła
 • mapę ewidencyjną lub zasadniczą ze starostwa powiatowego najlepiej w formie elektronicznej z przygotowanym projektem instalacji

Szczegółowe informacje na temat programu można znaleźć na stronie ARiMR

Zielona energia w Twoim gospodarstwie

Warto rozważyć inwestycję w instalację fotowoltaiczną, która będzie produkować darmową energię z promieniowania słonecznego w Twoim gospodarstwie oraz infrastrukturę pozwalającą na optymalne wykorzystanie tej energii. Tym bardziej, że można skorzystać z dofinansowania dla rolników w zakresie tychże inwestycji.

Skontaktuj się z naszym doradcą. Dobierzemy i zaprojektujemy system dopasowany do potrzeb Twojego gospodarstwa oraz pomożemy złożyć wniosek o pozyskanie finansowania.

Artykuły:

Scroll to Top