Mój Prąd 5.0 – sprawdź jakie są warunki dotacji

Ważne! Nabór wniosków w programie Mój Prąd 5.0 już się zakończył. Czekamy na kolejną edycję programu.

Głównym celem programu „Mój Prąd 5.0” jest promowanie produkcji energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii. Dofinansowanie jest udzielane na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz urządzeń zwiększających autokonsumpcję wytworzonej energii.

Kto może zostać beneficjentem programu Mój Prąd 5.0?

Program „Mój Prąd 5.0” jest skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych oraz mieszkańców wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Oczywiście warunkiem koniecznym przystąpienia do programu, jest posiadanie instalacji fotowoltaicznej, zgłoszonej do OSD. Poza tym, beneficjentami programu mogą zostać prosumenci, którzy rozliczają się w systemie net-billing i posiadają instalację o mocy od 2 do 10 kWp. Co ważne, instalację można rozbudować, natomiast dofinansowanie dostaje się tylko na fotowoltaikę do 10 kWp.

Wnioskodawcy uprawnieni do ubiegania się o przyznanie dofinansowania

W programie wyróżniono trzy grupy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do tego, aby ubiegać się o przyznanie dofinansowania.

1) Wnioskodawcy, którzy rozliczają się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-billing i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2) Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej, pod warunkiem przejścia na system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej tzw. net-billing. Dodatkowo nie skorzystali jeszcze z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej.

3) Wnioskodawcy rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie opustów tzw. net-metering, którzy skorzystali z dofinansowania do mikroinstalacji fotowoltaicznej m.in. z programu „Mój Prąd”, pod warunkiem, że:

  • mikroinstalacja fotowoltaiczna, na którą otrzymano już dofinansowanie została przyłączona i zapłacona w okresie kwalifikowalności kosztów, czyli od 01.02.2020 r.
  • zmieniono system rozliczania wyprodukowanej energii elektrycznej na tzw. net-billing – obowiązujący od dnia 01.04.2022 r., zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.
  • do dofinansowania zostanie zgłoszone dodatkowe urządzenie z zakresu urządzeń wskazanych w programie „Mój Prąd”.”

Kwoty dofinansowania w programie Mój Prąd 5.0

Program „Mój Prąd” mocno wspiera inwestycję zarówno w fotowoltaikę, jak i dodatkowe urządzenia, które zwiększają autokonsumpcję, takie jak magazyny energii, magazyn ciepła, czy system HEMS/EMS. Nowa edycja programu została dodatkowo rozszerzona o pompy ciepła.

Wysokość dofinansowania do instalacji fotowoltaicznych

1) Mikroinstalacja fotowoltaiczna, do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 6000 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców)

2) Mikroinstalacja fotowoltaiczna z urządzeniami dodatkowymi, do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż:

  • 7 000 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców)
  • 3 000 zł (grupa 3 Wnioskodawców)

Wysokość dofinansowania do urządzeń dodatkowych

1) Pompy ciepła/Magazyn ciepła:

  • Gruntowa pompa ciepła: 28 500 zł
  • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400 zł
  • Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600 zł
  • Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400 zł
  • Magazyn ciepła: 5 000 zł

2) Magazyn energii elektrycznej: 16 000 zł

3) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000 zł

4) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500 zł

W jaki sposób można złożyć wniosek?

Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem elektronicznym przez system GWD. Nie ma opcji składania wniosku pocztą tradycyjną. Należy je składać w terminie od 22.04.2023 r. do 31.12.2023 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Skontaktuj się z naszym konsultantem. Dobierzemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i pomożemy złożyć wniosek o dofinasowanie. Ty unikniesz formalności i zaoszczędzisz swój czas, my zajmiemy się wszystkim kompleksowo.

Artykuły:

Scroll to Top