Grant OZE z BGK 

Grant OZE jest finansowym wsparciem dla wielolokalowych budynków mieszkalnych, bazującym na ustawie z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych. Jest to refinansowanie poniesionych kosztów inwestycji.

Grant OZE przyznaje się na realizację przedsięwzięć, które obejmują zakup, instalację, budowę lub modernizację systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii. Dofinansowanie pokrywa do 50% wydatków związanych z inwestycją

Dla kogo przeznaczony jest Grant OZE?

O Grant OZE może ubiegać się inwestor, który jest właścicielem lub zarządcą budynku wielorodzinnego.

Warto wiedzieć, że z grantu ma możliwość skorzystania prawie każdy inwestor, poza jednostkami budżetowymi i samorządowymi zakładami budżetowymi.

Grupa beneficjentów jest zatem szeroka i zaliczają się do niej między innymi:

 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tzw. TBS)
 • Społeczne inicjatywy mieszkaniowe
 • Spółki prawa handlowego
 • Osoby fizyczne

Na co przysługuje Grant OZE?

Środki finansowe w ramach omawianego programu grantowego można wykorzystać na następujące cele:

 • Zakup, montaż lub budowę instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii
 • Modernizację istniejących instalacji OZE, w wyniku której zainstalowana moc instalacji wzrośnie o co najmniej 25%

Warunki dofinansowania określają, że wsparcie otrzymają te inwestycje, które:

 • są przeznaczone do produkcji energii na potrzeby budynku, w którym są zainstalowane;
 • nie zostały jeszcze rozpoczęte;
 • nie powodują negatywnego wpływu na środowisko i spełniają określone kryteria horyzontalne.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Grant OZE przysługuje inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie polegające na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii – wynosi 50 % kosztów netto inwestycji.

Gdzie można złożyć wniosek i do kiedy?

Wniosek o przyznanie Grantu OZE można składać w BGK do 30 czerwca 2026 r., bądź do wyczerpania środków.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumentację projektową instalacji;
 • dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących wniosek do reprezentowania inwestora oraz wzór podpisu/ów złożonych na wniosku.

Dokumenty w wersji papierowej należy wysłać na adres tymczasowej siedziby banku, wskazany na stronie: https://www.bgk.pl/samorzady/efektywnosc-energetyczna-i-oze/premia-remontowa-z-funduszu-termomodernizacji-i-remontow/grant-oze.

Jeśli jesteś zainteresowany wsparciem w zakresie przygotowania dokumentacji projektowej do wniosku o przyznanie Grantu, skontaktuj się z nami.

Artykuły:

Scroll to Top