Moje Ciepło – dofinansowanie do pompy ciepła dla nowych budynków

Program „Moje Ciepło” jest przeznaczony dla właścicieli lub współwłaścicieli świeżo wybudowanych domów jednorodzinnych. Z dotacji może skorzystać beneficjent, który spełnia następujące warunki:

  • Jest osobą fizyczną
  • Jest osobą wskazaną w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy

Pod pojęciem nowego domu jednorodzinnego rozumie się taki, który na chwilę składania wniosku o wsparcie:

  1. nie miał zgłoszenia o ukończeniu budowy lub nie wystąpiono z wnioskiem o zgodę na użytkowanie,
  2. albo zgłoszenie o zakończeniu budowy zostało złożone nie wcześniej niż od 01.01.2021 r. lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie został złożony nie wcześniej niż od 01.01.2021 r.

Jaki jest cel programu?

Przygotowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program „Moje Ciepło”, ma na celu wsparcie nabywania i instalacji pomp ciepła w nowo zbudowanych domach jednorodzinnych. Działania te są ukierunkowane na poprawę jakości powietrza w kraju oraz przyczynienie się do realizacji określonych celów klimatycznych. Dodatkowo, program ten jest uzupełnieniem „Czystego Powietrza”, adresowanego do właścicieli starszych domów. Mają oni możliwość skorzystania z dofinansowania na wymianę mało efektywnego źródła ciepła na urządzenie bardziej przyjazne dla środowiska.

Na jakie rodzaje przedsięwzięć jest dofinansowanie?

Wsparcie finansowe jest dostępne dla inwestycji, które obejmują zakup i instalację nowych pomp ciepła. Dofinansowaniem są objęte pompy ciepła zarówno powietrzne, jak i gruntowe. Pompy ciepła przeznaczone do ogrzewania lub jednoczesnego ogrzewania i dostarczania ciepłej wody użytkowej w nowo wybudowanych domach jednorodzinnych. Inwestycje, które kwalifikują się do dofinansowania, to:

  • zakup i instalacja gruntowych pomp ciepła. To jest pompy ciepła typu grunt/woda czy woda/woda, wraz z niezbędnym osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym lub buforowym, oraz zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową i przynależnym osprzętem;
  • zakup i instalacja pomp ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek), razem z odpowiadającym osprzętem;
  • zakup i instalacja pomp ciepła typu powietrze/woda, wraz z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym lub buforowym, oraz zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową i stosownym osprzętem.

Należy również zaznaczyć, że w domu jednorodzinnym nie może być używane źródło ciepła oparte na paliwie stałym. Zarówno w momencie instalacji, jak i przez cały okres eksploatacji inwestycji.

Osoby, które już zainstalowały pompę ciepła, również będą miały możliwość skorzystania z programu. Jednakże zwrot kosztów kwalifikowanych będzie ograniczony jedynie do urządzeń, które zostały zakupione w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2026 r.

Forma i kwoty dofinansowania

Wsparcie finansowe przewidziane w ramach dotacji może wynosić do 30% lub do 45% kosztów kwalifikowanych. Należy pamiętać jednak, że nie więcej niż 21 tys. zł na jedną inwestycję objętą dofinansowaniem. Kwota przyznanego wsparcia będzie zależna od typu zainstalowanej pompy ciepła oraz tego, czy osoba składająca wniosek posiada Kartę Dużej Rodziny.

Wnioski można składać od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania przeznaczonej na dofinansowanie puli środków.

Program „Moje Ciepło” stanowi reakcję na bieżące zapotrzebowania indywidualnych inwestorów, którzy kierują swoje działania perspektywą przyszłości. Myślą zarówno o aspektach ekologicznych, jak i ekonomicznych.

Jeśli chcesz wiedzieć, ile kosztowałaby Cię inwestycja w pompę ciepła — skontaktuj się z naszymi ekspertami. Przygotujemy bezpłatną wycenę i dobierzemy najlepsze rozwiązanie dla Twojego domu.

 

Artykuły:

Scroll to Top