CZYM JEST NET-BILLING I JAK WPŁYWA NA OPŁACALNOŚĆ FOTOWOLTAIKI?

Zmiany dotyczące systemu rozliczeń energii wyprodukowanej z instalacji fotowoltaicznej, które wchodzą w życie 1 kwietnia 2022 roku, początkowo wywołały masową wręcz fale zapytań: „Czy fotowoltaika będzie się dalej opłacać? Co się zmieni?”. Dziś wiemy już, że rynek dalej się rozwija, a sama fotowoltaika mimo zmian w systemie rozliczeń, nadal jest najlepszą metodą na oszczędność i energetyczne uniezależnienie. 
 
Czym więc jest net-billing? 

To nowy system, polegający na rozliczeniach finansowych. Zasadniczą różnicą pomiędzy net-billingiem, a net-meteringiem jest forma rozliczania energii.  
 
Net-metering – W tym systemie nadwyżki energii wprowadzane są do sieci energetycznej, przyłączonej do naszego domu czy firmy. Następnie 70-80% wprowadzonej energii, możemy odebrać w ciągu kolejnych 12 miesięcy bezpłatnie. 

Dla Prosumenta oznacza to, iż sieć energetyczna stanowi niejako „magazyn energii”  
o wysokiej skuteczności, ze stratami na poziomie 20-30%. Rozliczenie polega na odejmowaniu ilości energii dostarczonej do sieci od ilości energii pobranej. I co najważniejsze, Prosument w tym systemie nie ponosi opłat z tytułu dystrybucji energii za energię „zmagazynowaną” 
 
Net-billing bazuje na rozliczaniach kosztowych opierające się o wartość energii zakupionej i oddanej. Prosumenci będą rozliczać nadwyżkę energii elektrycznej po cenach miesięcznych notowanych na giełdzie. W praktyce oznacza to, iż Prosumenci będą kupować prąd po cenie jaka obowiązuje w taryfie, a sprzedawać po cenie „rynkowej”.  To bardzo ważne, ponieważ dzięki rosnącym cenom energii i takim zasadom instalacje fotowoltaiczne będą się zwracać i to w bardzo korzystnym okresie czasu. Należy też wspomnieć, że system ten ma głównie za zadanie wspieranie autokonsumpcji, więc zakup rozwiązań produktowych jak magazyny energii czy pompy ciepła będzie miało jeszcze większy sens. 

Kiedy net-billing wchodzi w życie? 

Osoby, które zamontowały i zgłosiły do operatora fotowoltaikę po 31 marca, obowiązuje tzw. okres przejściowy, który potrwa do 30 czerwca 2022 r., w tym czasie stosowany jest system opustów.  
 
Od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. wszystkie nadwyżki energii zaczną być rozliczane według średniej ceny Rynku Dnia Następnego z poprzedniego miesiąca kalendarzowego.  

Od 1 lipca 2024 r. wartość nadwyżki w depozycie prosumenta, wyprodukowanej przez instalacje PV, rozliczana będzie według taryfy dynamicznej, czyli ceny godzinowej 

Czy fotowoltaika w nowym systemie się opłaca? 
 
Zdecydowanie tak! Własna instalacja PV przede wszystkim pozwala uniezależnić się energetycznie oraz mieć realny wpływ na poprawę środowiska. Opłacalność fotowoltaiki będzie rosła, im bardziej będą rosły ceny energii elektrycznej. Ponadto w systemie opustów Prosumenci bardzo często decydowali się na większe instalacje, aby pokryć 20-30% energii pobieranej przez sieć. W nowym systemie nie będzie to już opłacalne, a co za tym idzie – cena instalacji będzie niższa.  

Na rachunkach za prąd Jeszcze więcej zaoszczędzisz!

Artykuły:

Scroll to Top