Farmy Fotowoltaiczne
Nowa era inwestycji

Farmy fotowoltaiczne mogą być nie tylko miejscem alokowania prywatnych środków inwestycyjnych, zapewniających interesujące stopy zwrotu w długim terminie, ale także sposobem na niezależność energetyczną przedsiębiorstw. Firmy o dużym zapotrzebowaniu na energię, dla których kwestia bezpieczeństwa energetycznego jest kluczowa, coraz częściej decydują się na inwestowanie w farmy fotowoltaiczne.

Co zyskujesz?

Zarabiaj
na dzierżawie

Dzierżawa gruntów pod farmę fotowoltaiczną to atrakcyjna inwestycja dla właścicieli ziemi, którzy mogą uzyskać stały dochód z wynajmu swojej nieruchomości. Przeznaczenie terenów pod instalacje fotowoltaiczne przyczynia się do produkcji zielonej energii. Tereny, które nie są odpowiednie do rolnictwa lub innych tradycyjnych zastosowań, mogą być efektywnie wykorzystane pod instalacje farm fotowoltaicznych.

Obniżaj koszty
- zyskaj przewagę nad konkurencją

Wysokie koszty produkcji przekładające się na końcowy koszt produktu obniżają konkurencyjność firm, których proces produkcyjny bazuje na tradycyjnych źródłach energii. Przewagę zyskują przedsiębiorcy, którzy już zainwestowali w farmy fotowoltaiczne w swoich firmach, uzyskali niezależność energetyczną i zyskali przewagę konkurencyjną dzięki niższym kosztom energii elektrycznej.

Dochód pasywny na lata

Inwestycja w farmę fotowoltaiczną otwiera dla przedsiębiorców możliwość generowania dochodu pasywnego na długie lata. Energia pozyskana z farmy fotowoltaicznej pozwala na stosunkowo precyzyjne szacowanie przyszłych dochodów z inwestycji, co jest bardzo atrakcyjne dla osób szukających stabilnych i przewidywalnych źródeł przychodu.

Zarabiaj na zielonej energii - wkrocz na nową ścieżkę inwestycji

Dywersyfikacja aktywów i źródeł przychodów poprzez inwestycje w nowoczesne miejsca powstawania zielonej energii stanowią alternatywę wobec tradycyjnych inwestycji w nieruchomości czy kruszce. Przyszłość to elastyczne inwestycje w projekty zaspokajające podstawowe potrzeby społeczne. Przyszłość to inwestycja w energię! Energię – dzięki której powstała cała nasza cywilizacja.

Wybierz model współpracy
odpowiedni dla Ciebie

Oferta

model współpracy:

Udziały w Inwestycji

Tworzymy innowacyjny model inwestowania. Zostań współwłaścicielem farmy.
Ciesz się dochodem pasywnym, kwestie techniczne pozostaw nam.

model współpracy:

Projekty
Farm

Dostarczymy projekt farmy dostosowany do Twoich potrzeb biznesowych i uwzględniający uwarunkowania lokalizacyjne.

model współpracy:

Farmy
od Arago

Zaprojektujemy, zbudujemy
oraz będziemy zarządzać farmą fotowoltaiczną dla Twojej firmy.

Co proponujemy
w ramach usługi?

Wykonanie wizji terenowej

1.

2.

Wykonanie analizy wolumenowej (farma dla inwestora)
Podpisanie umowy dzierżawy gruntu (farma w modelu dzierżawy)

Decyzja środowiskowa

3.

4.

Warunki zabudowy - gdy brak MPZP

Warunki przyłączenia
do sieci (lub uzgodnienie)

5.

6.

Pozwolenie na budowę

Montaż

7.

8.

Uruchomienie i
konfiguracja urządzeń

Kontakt

do konsultanta

Skontaktuj się z naszym specjalistą
do spraw projektowania farm fotowoltaicznych

Scroll to Top