Polityka Prywatności Arems

Polityka prywatności
[dokument obowiązujący od dn. 29.04.2024 roku]
Dokument ten powstał z myślą o Tobie – ogromne znaczenie ma dla nas poufność Twoich danych osobowych oraz ochrona Twojej prywatność. W tym dokumencie znajdziesz szczegółowe informacje o rodzaju i zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.


1. Co oznacza skrót RODO?
Skrót RODO oznacza rozporządzenie UE o ochronie danych osobowych a dokładnie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Będziemy posługiwać się tym skrótem w dalszej części tej informacji.


2.Jaki jest cel stosowania RODO?
Podstawowym celem RODO jest ochrona podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych. Przekazujemy Ci wszystkie poniższe informacje również dlatego, że taki obowiązek nakładają na nas przepisy RODO.


3. Czym są Twoje dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (,,osobie, której dane dotyczą”).
Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
Więc wszystkie powyższe informacje stanowią Twoje dane osobowe.


4. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy my, czyli Arago S.A. z siedzibą w Kominach przy ul. Jastrzębiej 24, 87-300 Brodnica.
Jesteśmy wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0001101820, NIP: 9562326208, REGON: 367787398.
Możesz się z nami kontaktować pod tym adresem korespondencyjnym pocztą tradycyjną, ale jesteśmy dla Ciebie dostępni również pod adresem e-mail: privacy@arago.green oraz telefonicznie pod numerem: +48 600 991 359.


5. W jakich sytuacjach będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku z:

 • Zainteresowaniem Programem Arago Innovation Challenge (dalej jako „Program”) prowadzonym przez Administratora i chęcią wzięcia udziału w Programie.
  Jeśli jesteś zainteresowany Programem i chciałbyś wziąć w nim udział, możesz zgłosić swoje uczestnictwo poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zgłoszeniowego.
  W przypadku, gdy przekazujesz nam za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego Twoje dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, firmy, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, kodu pocztowego, nr NIP, informacji o projekcie. Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  Twoje dane osobowe będą przetwarzane do momentu skutecznego wycofania zgody, jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia Programu, chyba że dłuższe ich przetwarzanie będzie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 • Samodzielnym nawiązaniem kontaktu z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.
  W przypadku gdy inicjujesz kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w postaci takich danych osobowych, które samodzielnie zawrzesz w wysyłanych do nas wiadomościach.
  Twoje dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane za twoją zgodą oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie przesłanego przez Ciebie zapytania lub zgłoszonej sprawy oraz w celu udzielenia odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
  Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu, aż zgłosisz wycofasz swoją zgodę lub zgłosisz sprzeciw, jednak nie dłużej niż do momentu skutecznego załatwienia sprawy, z którą się do nas zgłosiłeś.
 • Samodzielnym nawiązaniem kontaktu z Administratorem za pośrednictwem infolinii.
  W przypadku gdy skontaktujesz się z nami za pośrednictwem infolinii, weź pod uwagę, że wszystkie nasze rozmowy są nagrywane. Będziemy przetwarzać następujące rodzaje Twoich danych osobowych: głos, imię, nazwisko, numer telefonu oraz ewentualnie inne dane, jakie podasz nam w trakcie rozmowy. Dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Ciebie w związku z nawiązaniem kontaktu telefonicznego.
  Twoje dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane za twoją zgodą oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie przesłanego przez Ciebie zapytania lub zgłoszonej sprawy oraz w celu udzielenia odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).
  Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu, aż zgłosisz wycofasz swoją zgodę lub zgłosisz sprzeciw, jednak nie dłużej niż do momentu skutecznego załatwienia sprawy, z którą się do nas zgłosiłeś.
 • Zapisaniem się do Newslettera – W przypadku, gdy zapiszesz się do Newslettera dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w zakresie Twojego adresu mailowego. Twoje dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie przesłanego przez Ciebie zapytania lub zgłoszonej sprawy oraz w celu udzielenia odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane osobowe przetwarzamy do czasu, aż zgłosisz swój sprzeciw lub wycofasz swoją zgodę na otrzymywanie Newslettera, jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia wysyłki Newslettera.
 • Wyświetlaniem, korzystaniem z naszej strony internetowej dostępnej pod adresem www.aic.green stosowaniem przez nas plików cookie – Korzystając z plików cookie na naszej stronie internetowej (co zostało szczegółowo opisane poniżej), przetwarzamy Twoje dane osobowe do celów preferencyjnych, statystycznych, marketingowych i innych, w zależności od tego, na które pliki cookie została nam udzielona przez Ciebie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane są przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody, którą możesz w każdym momencie cofnąć, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Odwiedzinami na naszych profili w mediach społecznościowych Administrator prowadzi profile w następujących mediach społecznościowych:
  • LinkediIn – https://www.linkedin.com/showcase/arago-innovation-challenge/about/
  • Facebook – https://www.facebook.com/AragoInnovationChallenge
  • Instagram – https://www.instagram.com/arago_innovation_challenge
  • Youtube – https://www.youtube.com/@arago_green
  • LinkediIn – https://www.linkedin.com/showcase/arago-innovation-challenge/about/
  • Facebook – https://www.facebook.com/AragoInnovationChallenge
  • Instagram – https://www.instagram.com/arago_innovation_challenge
 • Prowadzenie profilu w mediach społecznościowych wiąże się z pozyskaniem Twoich danych osobowych w związku z dokonywaniem subskrypcji naszych fanpage’y lub kanałów w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub kanale, a także w związku z przesłaniem wiadomości za pośrednictwem portalu społecznościowego. W związku z opisanymi powyżej działaniami, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:
  • identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
  • Twoje dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
  • zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach możemy poznać Twój wizerunek);
  • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie dobrowolnie pod naszymi postami;
  • treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego;
  • dane statystyczne dotyczące odwiedzin naszych profili lub kanałów w mediach społecznościowych.
 • W związku z powyższym przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:
  • prowadzenia profilu lub kanału w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, wydarzeniach, które organizujemy, dzielenia się wiedzą, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości, w tym zapisy na wydarzenia), co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dodatkowo chcielibyśmy przekazać Ci szczegółowe informacje w zakresie funkcjonowania i konsekwencji umieszczania danych osobowych na portalu Facebook

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, my i Meta Platforms Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk.

Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

Meta Platforms Ireland Limited przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych czy w aplikacjach może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowany lub zarejestrowany na portalu społecznościowym. Podkreślamy, iż nie mamy żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy co wiąże się z tym, iż nie możemy go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności możesz znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymujemy od operatorów, mamy na nie ograniczony wpływ. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

 • Skontaktowanie się z nami za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych

W przypadku gdy inicjujesz kontakt z nami za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych, dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w postaci takich danych osobowych, które samodzielnie zawrzesz w wysyłanych do nas wiadomościach.

Twoje dane osobowe są w tym przypadku przetwarzane za twoją zgodą oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na analizie przesłanego przez Ciebie zapytania lub zgłoszonej sprawy oraz w celu udzielenia odpowiedzi (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO).

Informacje, które znajdują się w wiadomościach prywatnych przesyłanych nam za pośrednictwem portali społecznościowych, będą przechowywane do czasu usunięcia Twojego profilu użytkownika na portalu społecznościowym lub do czasu zrealizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu bądź wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

W przypadku informacji posiadanych przez nas w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na naszym profilu lub kanale do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających nasze profile w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Pamiętaj, że poza nami administratorem Twoich danych osobowych jest operator danego portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za jego pośrednictwem odwiedzasz nasz profil. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za pośrednictwem którego odwiedzasz nasz profil.

 • Przesyłaniem nam żądań w sprawie realizacji Twoich uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych wynikających z RODO

Przysługują Ci określone prawa w związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych (informację na ich temat znajdziesz niżej w Polityce prywatności), możesz więc do nas kierować korespondencję w sprawie realizacji tych praw.
W takim przypadku Twoje dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Ciebie w postaci takich danych osobowych, które samodzielnie zawrzesz w wysyłanych do nas wiadomościach.
W przypadku gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzamy dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.


Dane osobowe wnioskodawców są przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO), gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 • w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowaliśmy się do przesłanego wniosku, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Prosimy, weź pod uwagę, że podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

6. Pliki cookies
Cookies to niewielkie pliki tekstowe zawierające informacje o aktywności użytkownika na stronie Internetowej i przechowujące je na urządzeniu, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do strony Internetowej.

Ściśle niezbędne pliki cookie NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na naszą stronę internetową lub dokonujesz na niej określonych wyborów.

Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w tym do wykonywania pewnych zadań, takich jak na przykład realizacja usług zamówionych przez Ciebie za pośrednictwem strony internetowej. Te pliki cookie nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności.

W zależności od Twoich ustawień na naszej stronie internetowej, oprócz plików cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia, możemy używać plików cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. Zgodnie z obowiązującym prawem, możemy przechowywać pliki cookies na Twoim urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania serwisu (te pliki cookies są opisane powyżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów plików cookie (w szczególności analitycznych lub reklamowych) potrzebujemy Twojej zgody.

Jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej lub później, poprzez panel ustawień plików cookies dostępny na dole naszej strony „Zmień swoją zgodę”, będziemy również używać innych plików cookies, na które wyraziłeś zgodę. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień cookies dostępnego na dole strony internetowej klikając w przycisk „Zmień swoją zgodę”.

7. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że Administrator korzysta z narzędzia Google Analytics, Google Tag Manager, Google Ads, jak również prowadzi profile w mediach społecznościowych, dane osobowe mogą być przekazywane przez Google lub operatora danego portalu społecznościowego poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do USA. W tym przypadku, Google lub operator sieci społecznościowej jest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, w szczególności standardowych klauzul umownych UE.

W takim przypadku użytkownik może zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń od Google lub operatora portalu społecznościowego.

Jeżeli jesteś zainteresowany, więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Google oraz operatorów portali społecznościowych znajduje się w ich politykach prywatności:

Google https://policies.google.com/privacy

LinkediIn https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation

Instagram https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

YouTube https://www.youtube.com/@arago_green


8. Kim są odbiorcy

Twoich danych osobowych i kim będą oni w przypadku przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych?
Według RODO słowo „odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Poniżej wskazujemy Ci więc, jakim podmiotom będziemy ujawniać podane nam przez Ciebie dane osobowe.
Odbiorcami Twoich danych będą:

 • nasi, upoważnieni do tego pracownicy i współpracownicy w takim zakresie, aby móc prawidłowo zająć się Twoją sprawą;
 • podmioty przetwarzające dane osobowe na nasze zlecenie dla wypełnienia celów, dla jakich dane te są zbierane. W szczególności będą to podmioty dostarczające rozwiązania IT oraz świadczące usługi IT, podmioty udzielające wsparcia technicznego, prawnego, finansowego, czy zajmujące się obsługą centralki telefonicznej. Wszystkie te podmioty muszą mieć dostęp do danych, aby prawidłowo wykonywać swoje obowiązki. Podmioty te będą miały dostęp do Twoich danych osobowych tylko w zakresie niezbędnym do realizacji spoczywających na nich zadań.

9. Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?


W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym uzyskania kopii ich treści;
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wycofania zgody (w dowolnym momencie) na przetwarzanie Twoich danych osobowych, które przekazałeś nam dobrowolnie – wycofanie zgody nie ma jednak wpływu na to, czy przetwarzanie, które na podstawie Twojej zgody przeprowadzaliśmy, zanim ją wycofałeś, było zgodne z prawem. Zgoda może być wycofana poprzez przesłanie wniosku na adres poczty elektronicznej: privacy@arago.green
 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes, masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z dotyczącą Ciebie, szczególną sytuacją.
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, czyli prawo do tego, aby otrzymać od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, który nadaje się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy my przesłali Twoje dane do innego administratora. Zrobimy to jednak tylko wtedy, gdy jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub umowa z Tobą.

10. Gdzie możesz wnieść skargę, jeśli uznasz, że Twoje prawa zostały naruszone?


W przypadku uznania przez Ciebie, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (szczegółowe informacje jak złożyć skargę znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). Zawsze możesz też najpierw skontaktować się z nami pod adresem e-mail: privacy@arago.green, abyśmy mogli wyjaśnić Ci nasz punkt widzenia i pomóc rozwiać powstałe wątpliwości. 11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. 12. Zmiany w polityce prywatności Niniejsza Polityka Prywatności może być aktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawa, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych, a także w przypadku wprowadzenia przez nas zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Scroll to Top