Współpraca Arago z PORT PC

Arago zostało członkiem Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC), zrzeszającej pod swoim szyldem przedsiębiorców związanych z branżą PC. Dlaczego PORT PC to ważny partner dla Arago? Jak wygląda segment pomp ciepła w naszej firmie? – opowiada Paweł Cygan, który zajmuje stanowisko Kierownika Rozwoju Pomp Ciepła.

Dlaczego PORT PC to ważny Partner dla Arago?

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła za nadrzędne cele prowadzonych przez siebie działań stawia przede wszystkim: rozpowszechnianie wiedzy na temat pomp ciepła, zwiększanie jakości wykonywanych instalacji PC oraz stwarzanie warunków do szybkiego i harmonijnego rozwoju segmentu PC w naszym kraju. Cele i wartości Arago są tożsame z celami, które stawia przed sobą PORT PC.

„Dzięki temu partnerstwu wierzymy, że nasz głos i wkład w odpowiedzialny rozwój rynku pomp ciepła będzie lepiej słyszalny” – podkreśla w rozmowie Paweł Cygan. Z kolei „myśląc o przyszłości i utworzeniu w ramach naszej fundacji akademii instalatora, członkostwo w PORT PC będzie doskonałym sposobem na wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w obszarze PC”.

Pompy ciepła w ofercie Arago – jaką rolę stanowią?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy sprzedaż pomp ciepła w naszej firmie zdecydowanie wzrosła. Na chwilę obecną stanowi już około 40 procent wszystkich kontraktów. Jak weźmiemy pod uwagę gamę wszystkich produktów, to bardzo dobry wynik. Klienci w dalszym ciągu najczęściej wybierają fotowoltaikę.

Co wpływa na tak znaczący i dynamiczny wzrost sprzedaży pomp ciepła? Przede wszystkim sytuacja na rynku – rosnące ceny paliw oraz większa świadomość ekologiczna społeczeństwa.

Drugi bardzo ważny powód to coraz większa dostępność wiedzy na temat pomp ciepła. To także wzrost zaufania do tej technologii i dostrzeganie korzyści płynących z jej stosowania.

Rynek pomp ciepła w Polsce – szanse i zagrożenia

Jakie trendy obserwujemy w ostatnim czasie? Rok 2022 to widoczne przyspieszenie na rynku pomp ciepła. Jak podaje PORT PC, w pierwszym półroczu tego roku odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie 86%. Są to dane w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Polacy coraz częściej doceniają funkcjonalność tej technologii. Rośnie świadomość proekologiczna, pompa ciepła nie powoduje żadnej emisji zanieczyszczeń do środowiska. Nie bez znaczenia jest także możliwość uzyskania dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze” oraz ulgi termomodernizacyjnej.

Jak zauważa Paweł Cygan (Kierownik Rozwoju Pomp Ciepła) „Niestety popyt oraz ogólna sytuacja spowodowana wojną na Ukrainie i cenami paliw kopalnych sprawiają pewnego rodzaju trudności”. Największym wyzwaniem, z którym mierzy się rynek pomp ciepła, jest brak urządzeń i komponentów niezbędnych do montażu. Już teraz niektórzy z przedsiębiorców są zmuszeni przesunąć termin realizacji na pierwszy kwartał 2023 roku. Tego problemu nie mają organizacje, które przewidziały zapotrzebowanie i odpowiednio wcześnie zaopatrzyły swoje magazyny. Te firmy są w stanie na bieżąco realizować usługę u swoich Klientów.

Podsumowując, współpraca z PORT PC jest ważnym krokiem w rozwoju segmentu PC w ofercie naszej firmy. To kolejne działania, dzięki którym wzmacniamy swoją pozycję na rynku.

Artykuły:

Scroll to Top