WSZYSTKO O PROGRAMIE „MÓJ PRĄD 4.0” – BĄDŹ NA BIEŻĄCO

moj-prad-blog

Mój Prąd 4.0 właśnie wystartował!

Zebraliśmy dla Ciebie najważniejsze założenia 4 edycji Programu „Mój Prąd 4.0”.

Popularność zeszłorocznej edycji rozwijała się w rekordowym tempie! Po zakończeniu naboru, systematycznie pojawiały się pytania o kolejną odsłonę programu. Co wiadomo o inicjatywie: „Mój Prąd 4.0” w 2022 roku, jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać dofinansowanie?

1. Historia programu

Sukces dotacji przerósł najbardziej optymistyczne prognozy! Od początku funkcjonowania programu, zarejestrowano ponad pół miliona wniosków. Dane jasno potwierdzają, że do połowy lutego tego roku wypłacono już 270 tysięcy dofinansowań na łączną kwotę około 1,31 mld zł a sam program przyczynił się do redukcji CO2 o ponad 1,25 mln ton, wpływając również na dynamikę rozwoju sektora fotowoltaicznego w Polsce.

2. Główne założenia Programu „Mój Prąd 4.0” – na co można uzyskać dofinansowanie? Kto najbardziej skorzysta?

Czwarta edycja dedykowana jest nowym użytkownikom OZE jak i obecnym prosumentom, którzy chcą przejść na net-billing.

Wysokość dofinansowania wynieść może do 50% kosztów kwalifikowanych dla:

a) mikroinstalacji fotowoltaicznej (nie więcej niż 4 000 zł na jedno przedsięwzięcie)

b) mikroinstalacji fotowoltaicznej w duecie z innym urządzeniem (nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie)

c) dodatkowych elementów zwiększających autokonsumpcję energii elektrycznej w zakresie

◦ magazynowania ciepła (nie więcej niż 5 000 zł na jedno przedsięwzięcie)

◦ magazynowania energii elektrycznej (nie więcej niż 7 500 zł na jedno przedsięwzięcie)

◦ systemu zarządzania energią HEMS/EMS (nie więcej niż 3 000zł na jedno przedsięwzięcie pod warunkiem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej lub magazynu ciepła)

Maksymalna kwota dotacji jaką można uzyskać to aż 20 500zł!

3. Kto może zostać beneficjentem?

Osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej regulujące kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

Warunki programu oraz składania wniosków:

◦ Wnioski należy składać w terminie od 15.04.2022r. do 22.12.2022 r. (z możliwością przedłużenia) lub do wyczerpania alokacji środków.

◦ Wniosek składany jest wyłącznie w sposób elektroniczny, wypełniony w GWD, musi zostać podpisany przy użyciu podpisu elektronicznego (tj. profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny)

◦ Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW, służących na potrzeby istniejących budynków mieszkalnych;

◦ Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów ciepła (zasobniki c.w.u zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, zasobniki c.w.u z grzałką elektryczną, bufory ciepła zasilane przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny, bufory ciepła z grzałką elektryczną, bufory ciepła wraz z zasobnikiem c.w.u. stanowiące jedno kompletne urządzenie, pompa ciepła typu powietrze/woda tj. pompa ciepła do c.w.u. + zasobnik c.w.u. lub pompa ciepła do c.w.u. ze zintegrowanym zasobnikiem);

◦ Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu magazynów energii elektrycznej o pojemności co najmniej 2 kWh;

◦ Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu systemów zarządzania energią HEMS/EMS z zastrzeżeniem zakupu i montażu magazynu energii elektrycznej i/lub magazynu ciepła,

◦ Dofinansowanie dotyczy tylko urządzeń wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem;

◦ Na inwestorach spoczywa obowiązek korzystania z instalacji co najmniej 5 lat, licząc od daty wypłaty świadczenia;

◦ Otrzymane fundusze są zwolnione z podatku PIT;

◦ Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.

◦ W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej i dodatkowych elementów (wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych Dz.U. z 2018 poz. 2489, z późn. zm.) na które uzyskano dofinansowanie ze środków programu do rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

◦ Wypłata środków nastąpi po zrealizowaniu inwestycji, przy czym dotacja przysługuje na koszty poniesione od 1.02.2020 roku do 31.12.2023 roku

Warto zwrócić uwagę, że nowa odsłona programu Mój Prąd mocno wspiera modyfikację prawa prosumenckiego oraz zmianę net meteringu na net billing.

udostępnij artykuł dalej:

Share on linkedin
Share on facebook
Share on email

Zamów KONTAKT!

WYPEŁNIJ FORMULARZ

Oddzwonimy z najlepszą dla Ciebie ofertą!