Wyższe kwoty dotacji w ramach Programu Mój Prąd. Ile możesz zaoszczędzić?

Program dotacyjny Mój Prąd 4.0 cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Nic dziwnego, ponieważ dzięki dofinansowaniu prosumenci mogą znacznie obniżyć koszty inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Nabór wniosków został przedłużony do 31 marca 2023r.

Od 15 grudnia obowiązują wyższe dotacje w ramach programu Mój Prąd 4.0

15 grudnia 2022 weszły w życie nowe zasady dotyczące poziomu dofinansowania. W przypadku samej instalacji fotowoltaicznej (PV) dofinansowanie wyniesie do 6000 zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych).

W przypadku instalacji z dodatkowymi elementami, które zwiększają autokonsumpcję energii elektrycznej dofinansowanie wyniesie:

  • do mikroinstalacji PV do 7000 zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych);
  • do magazynu energii do 16 000 zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych);
  • do magazynu ciepła do 5000 zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych);
  • do systemu EMS / HEMS do 3000 zł (nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych).

Według wcześniejszych założeń, dopłata do samej instalacji fotowoltaicznej wynosiła maksymalnie 4000 zł. W przypadku zgłoszenia instalacji PV wraz z dodatkowymi elementami, dopłata do fotowoltaiki wynosiła 5000 zł, do magazynu energii do 7500 zł, do magazynu ciepła do 5000 zł.

Warto nadmienić, że z wyższej kwoty dotacji mogą skorzystać również wnioskodawcy, którzy już otrzymali dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd 4.0. Nie będą oni musieli składać nowego wniosku. Jednak do wypłaty wyrównania wymagana jest zgoda grantobiorcy, którą należy złożyć przez Generator Wniosków o Dofinansowanie.

Dotacje w ramach Programu Mój Prąd. Ile możesz zaoszczędzić na instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii? W ile lat zwróci się inwestycja?

Wyższe ceny dotacji sprawiają, że klienci zapłacą mniej, a inwestycja zwróci się w krótszym czasie. Warto zauważyć, że im większe zapotrzebowanie na energię elektryczną, tym zwrot z inwestycji jest szybszy. Dla obrazowego przedstawienia korzyści wynikających z wyższych kwot dotacji, nasi analitycy przygotowali przykładową symulację. Pod uwagę wzięliśmy średnie ceny rynkowe.

Średnia suma instalacji 8kWp z magazynem 8kWh = 74 800 zł

Maksymalna kwota dotacji Mój Prąd = 26 000 zł

Do tego dochodzi ulga termomodernizacyjna = 5 856 zł

Rzeczywisty koszt nabycia instalacji (z ulgą): 42 944 zł

Rzeczywisty koszt nabycia instalacji (bez ulgi): 48 800 zł

Instalacja fotowoltaiczna + magazyn energii zwraca się w ciągu:

O ile procent zmieni się udział dotacji w instalację fotowoltaiczną z magazynem energii?

Nasi analitycy przygotowali przykładowe wyliczenie. Pod uwagę wzięliśmy średnie ceny rynkowe.

Instalacja o mocy 8kWp plus magazyn energii – wartość inwestycji 74 800 zł.

21% – udział w cenie instalacji – mój prąd 4.0 przed zmianami: dotacja w kwocie 15 500 zł

35% – udział w cenie instalacji – mój prąd 4.0 po zmianach: dotacja w kwocie 26 000 zł

Instalacja o mocy 6kWp plus magazyn energii – wartość inwestycji 67 000 zł.

23% – udział w cenie instalacji – mój prąd 4.0 przed zmianami: dotacja w kwocie 15 500 zł

39% – udział w cenie instalacji – mój prąd 4.0 po zmianach: dotacja w kwocie 26 000 zł

Wyższe kwoty dofinansowania sprawiają, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna i zwraca się w krótszym czasie. Magazyn energii jest doskonałym uzupełnieniem instalacji fotowoltaicznej, a o jego zaletach dowiesz się z naszego filmu.

Artykuły:

Scroll to Top